Verblijfsvergunning voor ondernemers uit buitenland

  • Home
  • Verblijfsvergunning voor ondernemers uit buitenland

luchthaven-eivissaDe Spaanse overheid onderzoekt de mogelijkheid om buitenlanders die een bedrijf willen starten in Spanje een verblijfsvergunning te geven. Het gaat daarbij vooral om die buitenlanders die afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie en zich willen vestigen in Spanje.

Eerder al werd de maatregel aangekondigd voor huizenkopers die meer dan 160.000 euro uitgeven aan een woning in Spanje.

Spanje wil buitenlanders afkomstig van buiten de Europese Unie een verblijfsvergunning geven indien zij een bedrijf openen in het land. Daarbij moeten de nieuwe inwoners wel aantonen dat er een minimale investering is, een financiële soliditeit en dat hun bedrijf het vermogen heeft om werkgelegenheid te genereren in Spanje. Voldoet men aan deze eisen, dan kunnen de niet-EU-ondernemers rekenen op een Spaanse nationaliteit en paspoort.

Voorlopig gaat het om nog slechts een plan wat bestudeerd wordt door de ministeries van buitenlandse zaken, economie en handel en werkgelegenheid, de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de verhoudingen met het buitenland en de ontwikkeling van de strategie voor ondernemerschap en werkgelegenheid, in het bijzonder onder Spaanse jongeren. De focus ligt op die ondernemers van buiten de EU aangezien binnen de Europese Unie een totale vrijheid van verkeer en werknemers bestaat waardoor die ondernemers uit een Europees land zonder al te veel problemen een bedrijf kunnen openen in een lidstaat.

Mocht Spanje uiteindelijk deze nieuwe regel gaan invoeren dan volgen zij andere landen zoals de Verenigde Staten, Canada of Groot Brittannië waar de overheden hetzelfde al met succes hebben ingevoerd. Op deze manier kan buitenlands talent worden aangetrokken terwijl er tevens banen worden gegenereerd in eigen land.

Volgens een recent rapport blijkt dat het percentage van ondernemerschap onder het aantal ondernemende beroepsbevolking voor slechts 5,8% uit Spanjaarden betrof terwijl er door 11% immigranten geïnvesteerd werd in het opzetten van een eigen bedrijf.

Vooral het aantal buitenlandse ondernemers op Ibiza is de laatste jaren sterk gegroeid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *