Tijd voor de belastingaangifte

  • Home
  • Tijd voor de belastingaangifte

belastingVoor diegenen met een vakantiewoning in Spanje in 2012: in december moet belastingaangifte worden gedaan bij de Spaanse belastingdienst.

Een niet-inwoner van Spanje die een vakantiewoning in Spanje heeft en die niet verhuurde, wordt geacht huurinkomsten te hebben gehad (vergelijkbaar met huurwaardeforfait in Nederland). De belasting over de fictieve huurinkomsten moet op eigen initiatief worden aangegeven en betaald vóór 31 december 2013.

Bron: Doornbos and Cheema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *