Spanjaarden massaal onder armoedegrens

  • Home
  • Spanjaarden massaal onder armoedegrens

armoede-spanjeMADRID – Eén op drie Spanjaarden (27,3%) leeft op de armoedegrens en loopt risico op sociale uitsluiting. Dat zijn in totaal bijna 13 miljoen mensen.

Deze dramatische cijfers komen van het Spaans Instituut voor de Statistiek. Je zou haast niet geloven dat het hier gaat over een land van de Eurozone, maar eerder over een derdewereldland.

En dit alles ondanks de goednieuwsshow van de conservatieve regering van Mariano Rajoy, die volhoudt dat zijn zware bezuinigingsbeleid vruchten begint af te werpen, vertellen de cijfers een heel ander verhaal. Eind januari 2012, voor het begin van de zware besparingsmaatregelen en de arbeidshervorming, waren er 4.599.829 geregistreerde werklozen. Een jaar later, in hetzelfde kwartaal van 2013, was het cijfer gestegen tot 5.896.300, een stijging van 11,8%.

De gewone man is ernstig de dupe van de crisis die Spanje doorgaat, maar niet de investeerders in onroerend goed en bankiers. Die lijken wel te varen bij de slechte economie in het land.

Het Europees Netwerk Armoedebestrijding (EAPN) zegt dat er in Spanje niet alleen geen vooruitgang is geboekt in de strijd tegen verarming en sociale uitsluiting, maar dat wel het tegengestelde gebeurde. Armoede is het resultaat van weinig tewerkstellingsmogelijkheden en een laag niveau van de sociale politiek. Het bezuinigingsbeleid van de zittende regering van Mariano Rajoy, samen met de arbeidsregeling van 2012, zorgden voor een gigantische stijging van de werkloosheid, daling van de lonen en het verlies van stabiele arbeidsplaatsen. En dit jaar mogen de stemmers van zich laten horen want 2015 is het jaar van de gemeentelijke-, regionale- en nationale verkiezingen. Licht aan de horizon lijkt er in de vorm van de nieuwe politieke partij Podemos. Die probeert nu de algemene ontevredenheid in Spanje te kanaliseren en slaagt erin om de gevestigde politieke partijen PP en PSOE in het nauw te drijven. Maar met de hulp van machtige mediagroepen zijn de tradionele partijen aan een grootscheepse lastercampagne begonnen om de populariteit van Podemos te breken.

De regering van Rajoy laat geen gelegenheid ongemoeid om Podemos door het slijk te halen. De partij wil een einde maken aan het bezuinigingsbeleid en probeert nu te leren uit de ervaringen van het Griekse Syriza. Ondertussen wordt Spanje langzaam maar zeker armer en armer. Iets wat geheel aan Ibiza voorbij gaat, zeker aan de oppervlakte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *