Spanjaard worden?

  • Home
  • Spanjaard worden?

spanjaard-wordenIBIZA – Je woont al een tijd in Spanje en je wilt je Nederlandse of Belgische nationaliteit opgeven. Hoe gaat dat precies in zijn werk? De Ibizavandaag weekend special: naturalisatie.

De Spaanse nationaliteit kan je op verschillende manieren krijgen. Alleerst door geboorte, gevolgd door adoptie of door het door het residentschap. Ieder kind wat is geboren uit een Spaanse vader of moeder kan de Spaanse nationaliteit aannemen, ook als het niet in Spanje geboren is. Dit geldt ook als de ouders buitenlanders zijn en de vader of moeder in Spanje geboren is. Ook in Spanje geboren kinderen met statenloze ouders kunnen Spanjaard worden, net zoals kinderen die in Spanje geboren zijn met ouders waarvan de nationaliteit niet bekend is.
Elk kind dat jonger is dan 18 jaar en dat geadopteerd is door ouders met de Spaanse nationaliteit krijgen ook de Spaanse nationaliteit vanaf de adoptie. Als het kind ouder is dan 18 jaar dan kan hij of zij nog binnen twee jaar na de adoptie beslissen om Spanjaard te worden.

Je kunt er ook voor kiezen. Dit is van toepassing op personen die het onderwerp zijn van de “patria potestas” of de “ouderlijke macht” van iemand met de Spaanse nationaliteit. Hij moet de nationaliteit vragen voor de leeftijd van 20 jaar bereikt is of binnen een termijn waarin men in dit systeem komt.
De Spaanse overheid kan in uitzonderingsgevallen personen de Spaanse nationaliteit toekennen.
Als je in Spanje woont dan kan je ook de Spaanse nationaliteit aannemen op voorwwaarde dat je er tien jaar onafgebroken woont. Iemand die assiel heeft gekregen in Spanje hoeft er maar vijf jaar aaneengesloten te wonen en voor mensen uit Zuid-Amerika, Andorra, de Filipijnen, Equatoriaal-Guinea, Portugal en Sefardische Joden geldt een periode van twee jaar.

Maar het kan nog korter want personen die in Spanje geboren zijn en waarvan de ouders legaal in Spanje verblijven geldt een periode van een jaar, net zoals voor echtgenote(s) van een Spanjaard. Ook weduwen en weduwnaren van een persoon met de Spaanse nationaliteit komen voor naturalisatie binnen een jaar in aanmerking mits ze op het moment van overlijden niet gescheiden waren.
De dubbele nationaliteit is uitsluitend toegestaan voor Zuid-Amerikanen/ Zij worden niet verplicht om hun originele nationaliteit op te geven.

Een interessant weetje is dat personen die geregistreerd staan in het Spaans burgerlijk register (empadronamiento) worden na 10 jaar beschouwd als Spanjaard.

Als je de Spaanse nationaliteit wilt aanvragen dan dien je tenminste 18 jaar oud te zijn of als je tussen de 14 en 18 jaar oud bent dan moet je worden bijgestaan door een wettelijk vertegenwoordiger. Ben je jonger dan 14 jaar op het moment van aanvraag, dan moet je staan ingeschreven in het Spaans burgelijk register en heb je goedkeuring nodig van de Openbare Aanklager. Het officieel aanvraagformulier om de Spaanse nationaliteit aan te vragen moet ingediend worden bij het burgerlijk register in de stad waar je woont.
Een aanvraag dient te worden voorzien van je geboortebewijs en dat van je echtgeno(o)t(e) indien men gehuwd is met iemand met de Spaanse nationaliteit, het huwelijkscertificaat is in dit geval dan ook vereist. Vervolgens een certificaat van het consulaat waarop de volgende gegevens moeten staan: je vorige nationaliteit, gebeurlijk strafbare feiten, je eventuele militaire situatie in je land van origine. Ook een certificaat met je (gebeurlijke) Spaanse criminele feiten (strafblad) en je registratie op het gemeentehuis in je woonplaats is vereist. Dan heb je een brief nodig van de lokale politie waarin deze verklaart hoe lang je al in Spanje verblijft. Tot slot overleg je alle buitenlandse documenten officieel vertaald in het Spaans hebben en zij moeten als echt verklaard zijn door uw consulaat.

Nadat je de hele papierhandel hebt ingeleverd hebben de Spaanse autoriteiten 18 tot 24 maanden de tijd om een beslissing te nemen over je naturalisatie. Deze periode geldt vanaf de dag van ontvangst van je aanvraag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *