Spaanse recessie zal nog verergeren

  • Home
  • Spaanse recessie zal nog verergeren

economie-omlaagIn Europa blijft Spanje de blikvanger, uit de gisteren gepubliceerde BBP-cijfers blijkt dat de economie tijdens het derde kwartaal al voor het derde kwartaal op rij is gekrompen. De terugval was weliswaar kleiner dan verwacht, het BBP daalde met 0,40% waar op een daling met 0,70% was gerekend.

Ook tijdens het tweede kwartaal was het BBP met 0,40% gekrompen. De vooruitzichten zien er allesbehalve denderend uit, de regering verwacht dat de recessie in de komende maanden nog zal verergeren. Daarmee ziet de situatie voor Spanje er hopeloos uit, vroeg of laat zal het land volgens de meeste analisten toch een aanvraag om hulp moeten indienen. Euronav draait in het rood. Euronav had een netto verlies van -34,9 miljoen USD voor het derde kwartaal van 2012 (derde kwartaal 2011: -40,5 miljoen USD) hetzij -0,70 USD per aandeel (derde kwartaal 2011: -0,81 USD per aandeel).

De EBITDA over dezelfde periode bedroeg 24,8 miljoen USD (derde kwartaal 2011: 17,6 miljoen USD).

Tankermarkt

In het derde kwartaal werd de oliemarkt gekenmerkt door een dalende vraag naar ruwe olie in het bijzonder vanuit de Golfstaten in het Midden Oosten te wijten aan de wereldwijde economische vertraging en aan het seizoensgebonden onderhoud bij de raffinaderijen. Bijgevolg nam de lijst met inzetbare schepen voor een vracht alsook het aantal wachtdagen om een vracht te laden toe.

Sinds begin dit jaar steeg het aanbod aan beschikbare tonnage aangezien er nog steeds nieuwbouwschepen geleverd worden zij het in de meeste gevallen met een aanzienlijke vertraging.

De groei van de wereldvloot werd enigszins beperkt door een lichte heropleving van de verschrotingsactiviteiten van oudere schepen in het derde kwartaal.

Men kan alleen hopen dat oudere schepen dezelfde trend zullen volgen en dat er een evenwicht komt tussen het wereldwijde aanbod van tankers en de vraag naar transport.

Tot dan zou de seizoensgebonden vraag en het strikt toepassen van ‘slow steaming’ een bescheiden herstel van de vrachttarieven tijdens de wintermaanden met zich kunnen meebrengen.

Bron: moneytalk.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *