Schade door akoestische peilingen

  • Home
  • Schade door akoestische peilingen

akoestische-peilingenIBIZA – Het ministerie van Milieu (Magrama) erkent de mogelijk nadelige effecten op het milieu van het project MedSalt-2 ; akoestische peilingen met hoge druk  airguns in het mariene gebied tussen Ibiza en Mallorca , en ten zuidoosten van Pitiusas eilanden.

[s2If !is_user_logged_in()]

Meer lezen? Als je bent ingelogd kan je het hele artikel lezen.
Nog geen account? registreer je dan nu!

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]
Dit project, dat wordt uitgevoerd door het Instituto Nazionale di Oceanografie en Geofysica Sperimentale (INOGS) di Trieste (Italië). De techniek die gebruikt wordt is het peilen met hoge druk “airguns” in de wateren rondom de Balearen op een diepte tussen de 100 en 2.800 meter om te zoeken naar koolwaterstoffen.
Alliance Mar Blava meldde in een persbericht dat de Staatscourant op woensdag dat het ministerie van Milieu toestemming heeft gegeven voor het project. Omdat de vergunning is verstrekt als een eenvoudige procedure is er geen openbaarheid verplicht en hoeft er ook geen milieueffectrapportage gedaan te worden. Mar Blava  uit haar zorgen voor de effecten van de peilingen op zoogdieren en vissen en dan met name op dolfijnen, de potvis, vinvis en de griend. Op andere plekken waar soortgelijke peilingen plaats gevonden hebben vertonen deze dieren fysieke schake, abnormaal gedrag en verhoogde stress. Ook de in deze wateren aanwezige zee schildpadden zullen ernstige hinder ondervinden van de peilingen met geluid.
[/s2If]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *