Privacybeleid

PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 

We doen er echt alles aan om jouw privégegevens te beschermen. Door bepaalde onderdelen van onze website te gebruiken geef je informatie waarmee we jou als persoon kunnen identificeren. Dit is natuurlijk alleen als je hier zelf toestemming voor geeft. Hieronder kun je lezen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Door gebruik te maken van onze website accepteer je dit privacy beleid. 

 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die Richtlijn 95/46/EG (hierna , GDPR), Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSI-CE) en Organische Wet 3/2018, Bescherming van Persoonsgegevens en garantie van digitale rechten Ibiza mediagroep BV garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, van welke aard dan ook, verstrekt door onze klanten, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement Gegevensbescherming.

 

Het gegevensbeschermingsbeleid van Ibiza mediagroep BV is gebaseerd op het principe van proactieve verantwoordelijkheid, volgens hetwelk de gegevensbeheerder verantwoordelijk is voor de naleving van het regelgevings- en jurisprudentieel kader en dit kan aantonen voor de overeenkomstige controleautoriteiten.

 

De verstrekte gegevens zullen worden behandeld in de voorwaarden die zijn vastgelegd in de AVG, in die zin heeft Ibiza mediagroep BV de wettelijk vereiste beschermingsniveaus aangenomen en alle technische maatregelen geïnstalleerd waarover het beschikt om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang door derden, zoals hieronder uiteengezet. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

 

Wij zijn wij?

 

Naam: Ibiza mediagroep BV

Handelsnaam: Ibiza vandaag 

BTW-nummer: NL857046329B01 

Adres: Oostelijke handelskade 4

1019 BM Amsterdam

Telefoonnummer: 020 – 311 86 86

E-mail: redactie@ibizavandaag.nl

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 

Alle gegevens die door onze klanten en/of bezoekers op de website van Ibiza vandaag of aan haar personeel worden verstrekt, zullen worden opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens, opgesteld en bijgehouden onder de verantwoordelijkheid van Ibiza mediagroep BV, essentieel voor het verlenen van de diensten aangevraagd door gebruikers, of om twijfels of problemen op te lossen die door onze bezoekers zijn opgeworpen. Ons beleid is om geen profielen te maken over de gebruikers van onze diensten.

 

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

 

  1. a) Contractuele relatie: deze is van toepassing wanneer u een van onze producten koopt of een van onze diensten contracteert.
  2. b) Gerechtvaardigd belang: Om de door u ingediende vragen en vorderingen te behandelen en om de inning van de verschuldigde bedragen te beheren.
  3. c) Uw toestemming: Als u een gebruiker van onze website bent, geeft u ons, door het vakje op het contactformulier aan te vinken, toestemming om u de nodige berichten te sturen om te reageren op de vraag of het verzoek om informatie.
 

Met wie delen wij uw gegevens?

 

We dragen uw persoonlijke gegevens aan niemand over, behalve aan die openbare of particuliere entiteiten aan wie we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te verstrekken vanwege de naleving van enige wet. Zo verplicht de Belastingwet de Belastingdienst bepaalde gegevens te verstrekken over economische verrichtingen boven een bepaald bedrag.

 

In het geval dat we, afgezien van de bovengenoemde veronderstellingen, uw persoonlijke gegevens aan andere entiteiten moeten bekendmaken, zullen we vooraf uw toestemming vragen door middel van duidelijke opties waarmee u hierover kunt beslissen.

 

Waar kunnen we uw gegevens naartoe sturen?

 

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen van de aangegeven doeleinden internationaal doorgeven.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn onderzoeken we de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking, evenals onze contractuele, wettelijke en reglementaire verplichtingen, ons interne beleid voor het bewaren van gegevens en onze legitieme zakelijke belangen die worden beschreven in deze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

 

In die zin zal Ibiza mediagroep BV de persoonsgegevens bewaren zodra de relatie met u is beëindigd, naar behoren geblokkeerd, gedurende de verjaringstermijn van de acties die zouden kunnen voortvloeien uit de relatie die met de belanghebbende wordt onderhouden.

 

Eenmaal geblokkeerd, zijn uw gegevens ontoegankelijk voor Ibiza mediagroep BV en zullen ze niet worden verwerkt, behalve om ze beschikbaar te stellen aan overheidsdiensten, rechters en rechtbanken, ter attentie van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de behandelingen, evenals voor de uitoefening en verdediging van claims bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

 

Hoe gaan we uw gegevens beschermen?

 

We doen er alles aan wat redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid te bewaren

 

Klachten

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan redactie@ibizavandaag.nl en we dan zullen we je zo goed mogelijk helpen.