Ook president Bauza tegen oliewinning

  • Home
  • Ook president Bauza tegen oliewinning

bauza-tekentDe president van de regering van de Balearen, Jose Ramon Bauza, tekende dinsdag de petitie tegen de plannen om olie te winnen voor de kust van Ibiza.

Bauza wees er op dat de grootste rijkdom voor het eiland, het toerisme, ernstig kan worden verstoord door het plaatsen van platforms in de baai van Valencia, voor de kust van Ibiza. Het beschermen van het milieu is één van de waarden die we hebben volgens de president. Iedere actie die de regering op andere gedachten kan brengen is belangrijk en met het tekenen van de petitie hoopt Bauza een duidelijk signaal af te geven.

De president heeft een ontmoeting gehad met de voorzitters van de eiland-raden van Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera en weet te melden dat inmiddels echt iedereen op de Balearen tegen de plannen lijkt te zijn.

Foto: ultimahora.es

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *