Onophoudelijk werk in Jesus

  • Home
  • Onophoudelijk werk in Jesus

verkeer-jesusJESUS – De onophoudelijke werkzaamheden in het drop Jesus lijkt er toe te leiden dat sommige bedrijven overwegen om de deuren te sluiten. Ook de komende maanden zal er weer flink gewerkt worden in het dorp.

[s2If !is_user_logged_in()]

Meer lezen? Als je bent ingelogd kan je het hele artikel lezen.
Nog geen account? registreer je dan nu!

[/s2If]
[s2If current_user_can(access_s2member_level1)]

Werk aan de scheiding van regenwater en afvalwater in het centrum van Jezus ondermijnen het moreel van veel handelaren die in sommige gevallen hebben besloten hun bedrijf geheel te zullen sluiten. Pepa MarĂ­, de regionale minister van verkeer, kondigde ook aan dat in de komende maanden ook werkzaamheden plaats zullen vinden waarbij het verkeer ernstige hinder zal ondervinden.

Vier maanden na de opening van de nieuwe kruising bij Jesus, waarvan de werkzaamheden 6 maanden duurden in plaats van de beloofde 45 dagen, ligt het dorp alweer overhoop. De bewoners en ondernemers van het dorp leven dus nog steeds tussen wanhoop en verontwaardiging.

Nu er momenteel gewerkt wordt aan de riolering waarbij de afvoer van regenwater en rioolwater apart gescheiden zal gaan worden staat het dorp weer vol met graafmachines en zijn verschillende wegen afgesloten. De klanten blijven weg bij bedrijven en bij de horeca omdat de dorpskern amper bereikbaar is.

Alle partijen gaan nu met elkaar in gesprek maar de Consell laat op voorhand al weten dat de werkzaamheden toch moeten worden uitgevoerd.
[/s2If]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *