Noodkreet om water

  • Home
  • Noodkreet om water

sos h2oSAN JORDI – Gisteren werd in San Jordi de presentatie gegeven van de groep SOS H2O. Een groep die is opgericht uit pure noodzaak, zo bleek bij de presentatie.

Het lijkt geheel aan de mensen voorbij te gaan, maar de situatie van het drinkwater op het eiland is echt dramatisch. Door het uitblijven van neerslag de afgelopen winter worden bezoekers en bewoners van Ibiza op korte termijn geconfronteerd met serieuze problemen. De grondwaterstand is op veel plekken zo laag, dat de bestaande putten en bronnen verzilten. Daardoor wordt het water ondrinkbaar. De opgerichte groep gaat zich inzetten om het probleem onder de aandacht te krijgen van bestuurders, maar ook zeker onder gebruikers van drinkwater.

SOS H2O vraagt ook aandacht voor de gigantische hoeveelheden schoon drinkwater die verloren gaan door slecht onderhoud aan het bestaande leiding netwerk op het eiland. Vooral in de gemeente San Jordi en San Jose is het slecht gesteld met het netwerk waardoor er miljoenen liters schoon drinkwater verloren gaan.

Ook zet de groep zich in voor een versnelde ingebruikname van de ontziltingsinstallatie in Santa Eularia. Deze is al jaren klaar, maar wordt wegens geldgebrek niet in dienst gesteld.

De verrichtingen van de groep zijn te volgen via Facebook.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *