Monsanto is een bedrijf waar je bang voor kunt zijn

  • Home
  • Monsanto is een bedrijf waar je bang voor kunt zijn

roundup-no“Als de bijen uitsterven, heeft de mens nog vier jaar te leven.” Dit is een citaat van Albert Einstein. De door Monsanto gefabriceerde onkruidverdelger “RoundUp”, waarvan gebleken is dat deze schadelijk is voor mens en dier, heeft ervoor gezorgd dat over de hele planeet bijenpopulaties massaal uitsterven.

Omdat bijen de belangrijkste wezens zijn die door de verspreiding van stuifmeel,  planten hun nageslacht bezorgen, is er door hun massale sterfte een groot probleem ontstaan. betreffende het voortbestaan van de flora en fauna op aarde. In plaats van te stoppen met de productie van het zéér giftige RoundUp, heeft Monsanto besloten om honingbijen resistent te maken tegen de schadelijke bijwerkingen van RoundUp. De wereld volledig op zijn kop dus!

We kunnen hieruit concluderen dat Monsanto enorm enge doelen voorhanden heeft en koste wat het kost gestopt moet worden. Monsanto is de grootste veroorzaker van de honingbijensterfte en is bezig met het genetisch manipuleren van, of in ieder geval door diezelfde honingbij, zodat zij ongevoelig wordt voor de gevolgen van de producten van Monsanto. Een ontwikkeling die meer dan dubieus- en zelfs verdacht is. De veroorzaker van het probleem, pakt niet het probleem aan, maar komt zogenaamd met een oplossing, dat wellicht wederom tot een nieuw probleem leidt…

Een voorbeeld van een probleem, dat hier uit afgeleid kan worden is, dat Monsanto daardoor de markt in stand kan houden voor het afzetten van hun giftige producten en gemanipuleerde zaden. Zoals bekend de veroorzakers van de verminderde weerstand van de bij….Mocht de wijze van handelen van Monsanto aanslaan, dan hebben we straks alleen nog de honingbij, alle andere bijen, hommels e.d. zullen uitsterven….

Artikel samengesteld uit:
www.gewoon-nieuws.nl en www.westerwoldegroen.nl

Meer over Monstanto: Wiki en een Youtube korte documentaire.

In protest komen tegen deze engerds kan je op Facebook.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *