Laagopgeleiden langer op internet

  • Home
  • Laagopgeleiden langer op internet

veelopinternetZit je zelf veel op het internet? Dan is de kans groot dat je laagopgeleid bent, zo stelt althans de universiteit van Twente in de uitkomst van een rapport.

Onderzoekers van de Universiteit Twente noemen het een sociale revolutie op het internet: tegenwoordig zitten laagopgeleiden meer op het internet dan hoogopgeleiden. Een opmerkelijk resultaat, want de afgelopen 20 tot 25 jaar namen hoogopgeleiden altijd het voortouw in de online wereld. Dit bleek uit een onderzoek van Universiteit Twente naar het internetgebruik van Nederlanders. In het Trendrapport Computer- en Internetgebruik 2010 stellen ze dat Nederlanders met een lagere opleiding tegenwoordig per dag een half uur langer op internet doorbrengen (namelijk 3,1 uur per dag) dan hoogopgeleiden (gemiddeld 2,6 uur per dag).

Het verschil ligt hem in de activiteiten op het internet: laagopgeleiden gebruiken internet meer als entertainment. Ze chatten meer, spelen meer online spelletjes en kijken meer filmpjes op bijvoorbeeld YouTube. Hoogopgeleiden gebruiken internet juist meer als een informatiebron.

Dit is niet het eerste verrassende nieuws over internetgebruik dit najaar: in oktober werd er een onderzoek van ons gepubliceerd waaruit bleek dat jongeren helemaal niet zo goed zijn met internet als men altijd dacht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *