Inwoners San Rafael maken bezwaar tegen uitbreiding

  • Home
  • Inwoners San Rafael maken bezwaar tegen uitbreiding

zona-industrialDe buurt vereniging van San Rafael heeft bezwaar gemaakt tegen de versoepelde regelgeving inzake de vestiging van bedrijven terwijl er op het industrieterrein Montecristo nog veel panden leegstaan.

De vereniging wijst er ook op de originele bestemming voor de grond is aangemerkt als agrarisch en zullen indien nodig bezwaar procedures opstarten. Er is aan de gemeente verzocht om uitsluitend woningbouw toe te staan op de grond. Het terrein bevindt zich in de driehoek tussen Kinoto Can Alley, de weg richting Santa Agnes en het voetbalveld en beslaat een grootte van 100.000 vierkante meter grond. Naast de overlast die de ontwikkeling van een dergelijk terrein emt zich meegrengt, twijfelen de bewoners ook aan de bestaande infrastructuur. Zo moeten rioleringen, elektra en natuurlijk het wegennet worden aangepast als het nieuwe terrein er zou komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *