Illegale billboards worden verwijderd

  • Home
  • Illegale billboards worden verwijderd

billboardDe gemeente San Jose heeft een speciale verordening gemaakt waardoor het mogelijk wordt om illegaal geplaatste billboards te (laten) verwijderen.

Het is een beetje het gezicht van Ibiza, de grote billboards met de aankondigingen van de feesten in de grote clubs, of met reclame voor de club zelf. Toch is de overheid er niet altijd even blij mee want een groot aantal van de reclameborden staat welliswaar legaal op de plek waar ze staan, maar door de verordening moet er een vergunning voor worden afgegeven als de borden zichtbaar zijn voor het publiek vanaf de openbare weg. Dit maakt het voor de gemeente een stuk makkelijker om de wildgroei tegen te gaan van de borden.

Welke borden er blijven staan en welke er verwijderd (zullen) worden is nu nog niet bekend. Het voorstel een verordening in te stellen werd met meerderheid van stemmen in de gemeenteraad aangenomen. Ook de oppositie stemde voor.

billboard-3x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *