Illegaal feest: boete 48.000 euro

  • Home
  • Illegaal feest: boete 48.000 euro

boete-feestSANTA EULARIA – De gemeenteraad van Santa Eulària heeft een boete van € 48.000 opgelegd aan de eigenaar van een huis en een promotor. Zij organiseerden op 13 augustus vorig jaar een illegaal feest.

De opgelegde sanctie van € 48.000 mag gehalveerd worden als er binnen 20 dagen betaald wordt door de overtreders. Beide overtreders worden aansprakelijk gehouden voor de ontstane overlast. Dit betekent dat ze samen de boete opgelegd hebben gekregen en ze onderling uit moeten zoeken wie welk deel voor zijn rekening neemt.

Het incident vond plaats op 13 augustus in een huis in de straat Federico Garcia Lorca, in de wijk van Can Lluis, in het gebied van Jezus, toen er overlast werd veroorzaakt door een veel te hoog volume. Veel omwonenden grepen de telefoon en belden de politie. Ook de agenten konden tot op bijna 2 kilometer afstand het geluid al horen.

Tegen de opgelegde boete kan door de overtreders geen bezwaar gemaakt worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *