Ibiza Rocks zorgt voor overlast

  • Home
  • Ibiza Rocks zorgt voor overlast

Ibiza Rocks HotelDe gemeentelijke partij PSOE Pact van San Antonio heeft een klacht ingediend bij de gemeente van Eivissa over het Ibiza Rocks Hotel en verzoekt de gemeenteraad van Sant Antoni  om te onderzoeken of concert promotor mogelijkheden ziet om de overlast te beperken. Ook is er verzocht om te zien of de regels niet worden overtreden en of deze wellicht te dienen worden aangepast.

Klachten Ibiza Rocks houden aan

De officier van justitie wist te melden dat er soms klachten binnen komen over het hotel van omwonenden die op meer dan 300 meter afstand wonen. Soms zijn dat woningen buiten de bebouwde kom.

Het is niet voor het eerst dat er klachten komen over het hotel, wat op woensdag en vrijdag concerten organiseert. Ook vorig jaar zijn er diverse klachten bij de gemeente binnengekomen. Naar aanleiding van de klachten is er gevraagd om een standaard procedure lijst samen te stellen hoe er met de klachten omgegaan dient te worden in 2011. Eén van d punten in de procedure is een geluidsmeting die moet plaatsvinden nadat er is geklaagd. Een aantal malen is gebleken dat de metingen uitwezen dat de maximale geluidsnorm bijna altijd overschreden en toch is er dientengevolge geen actie ondernomen. Ibiza Rocks gaat gewoon door, ondanks het toenemende aantal klachten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Posted in Al het nieuws Muziek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *