Hulp plan in de maak voor kleine bedrijven

  • Home
  • Hulp plan in de maak voor kleine bedrijven

Zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen zijn bijzonder hard getroffen door het inkomensverlies , het ministerie van Sociale Zekerheid overweegt nu wie in aanmerking zou kunnen komen voor verlengde betalingstermijnen voor bijdragen aan het socialezekerheidsstelsel.

De spaanse overheid is bezig met maatregelen om de kleine en midden ondernemingen te helpen die in financiele nood komen.

Een bedrijf wordt over het algemeen als een KMO beschouwd als het minder dan 250 werknemers heeft, maar overheidsbronnen zeiden dat het afkappunt om in aanmerking te komen in dit geval waarschijnlijk lager zal zijn.

Vooralsnog heeft de administratie van Sánchez uitstel van betaling van belastingen aangeboden tot een maximum van € 30.000, evenals een garantieregeling van € 20 miljard om de liquiditeit voor bedrijven te waarborgen, die zou kunnen worden uitgebreid tot € 100 miljard. Het heeft ook steun verleend aan zelfstandigen wier activiteit volledig is stopgezet of waarvan de inkomsten ten opzichte van de voorgaande zes maanden met 70% of meer zijn gedaald als gevolg van de lockdown-maatregelen.

Tijdens de kabinetsvergadering van dinsdag overweegt de regering ook een surséance van betaling van hypotheken voor bedrijfsruimten. Overheidsbronnen zeiden dat er gewerkt wordt aan uitgestelde  hypotheekbetaling voor sociale groepen die hun huis dreigen te verliezen. Van de regering wordt ook verwacht dat ze nieuwe maatregelen bespreekt om de huurders die moeite hebben met het betalen van hun huur te helpen betalen, evenals financiële hulp voor tijdelijke werknemers die momenteel niet in aanmerking komen voor werkloosheidsuitkeringen.

bron: el pais 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *