Heel erg veel zwartwerk in Spanje

  • Home
  • Heel erg veel zwartwerk in Spanje

zwart-geld-partijErgens tussen de 18 en 20 procent van het BBP (brute binnenlands product) wordt niet opgegeven aan de Spaanse fiscus, volgens de schatting van de Stichting Financiële Studies (FEF).

Volgens FEF loopt de Spaanse schatkist hierdoor op jaarbasis zo’n 18 tot 20 miljard euro aan belastinginkomsten mis. De totale waarde van de verborgen activiteiten in Spanje komt neer op zo’n 200 miljard euro per jaar. Mensen betalen geen belasting over hun inkomsten, geen IVA (de Spaanse BTW) of kleine bedrijven betalen geen premies voor de Sociale Zekerheid (Seguridad Social) voor hun werknemers, of betalen de helft van het salaris ‘wit’ en de andere helft onder de tafel. Vooral dit laatste komt ook erg veel voor op Ibiza. Je krijgt dan geen contract voor het volle aantal uren wat je werkt, maar slechts voor een deel.
[showmyads]
In het rapport staan enkele aanbevelingen om de situatie te verbeteren: het simpeler maken van het belastingsysteem en een flexibeler arbeidsmarkt. Straffen bij belastingfraude wordt afgewezen als maatregel: in de praktijk blijkt dit niet te werken. Sociaal bewustzijn is ook een factor in Spanje aangezien volgens het rapport 33 procent van de Spanjaarden vindt dat belastingontduiking gerechtvaardigd is. Opmerkelijk is dat volgens de bevindingen van FEF er geen direct verband is aan te tonen tussen de grootte van de schaduweconomie en de crisis. De cijfers zijn sinds 2008 vrij stabiel gebleven. Wel is het zo dat de bouwsector, die het ergst door de crisis werd getroffen, doorgaans de sector is waar het meest wordt gefraudeerd in dit opzicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *