Geen watergarantie deze zomer

  • Home
  • Geen watergarantie deze zomer

droogteIBIZA – De president van de regering, Francina Armengol, zei dinsdag dat door het gebrek aan neerslag in combinatie met het gigantische gebruik op de Balearen, de overheid geen permanente wateraanvoer kan garanderen.

Er heeft de laatste jaren een enorme roofbouw plaatsgevonden op de watervoerende lagen, waardoor de reserves alsmaar blijven slinken. Omdat deze lagen geplunderd zijn ontstaat er een verzilting. Deze verzilting dient te worden tegengegaan, maar omdat de vraag naar schoon drinkwater alleen maar groter wordt, zijn de beheerders genoodzaakt om te kiezen voor het ontzilten van het water, wat uiteraard gevolgen heeft voor de prijs van het water.

De deelregering heeft voor de Balearen een bedrag beschikbaar van 13 miljoen euro, wat besteed zal worden in de verbetering van de infrastructuur. Nog altijd verdwijnt er dik 7 procent van al het water op de eilanden door lekkende leidingen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *