Een auto kopen op Ibiza

  • Home
  • Een auto kopen op Ibiza

ibizagirl-op-hummerIBIZA – Hoe werkt dat nu precies met kopen, verzekeren, de wegenbelasting, keuring en rijbewijzen? In een uitgebreide special leggen we het allemaal precies en duidelijk uit. Want er zijn toch nog wel wat dingen waar je goed op moet letten als je op zoek gaat naar een auto op het eiland.

EEN SPAANSE AUTO KOPEN

Door gewoon een auto te kopen met een Spaans kenteken kan je veel (toekomstige) problemen voorkomen. Zo zal het gemakkelijker zijn om je auto op Ibiza of in Spanje weer te verkopen.
Verkoop je je auto in Nederland en je koopt er één in Spanje dan levert je dat in de meeste gevallen financieel voordeel op. Bovendien vermijdt je allerlei rompslomp en kosten bij invoer van je Nederlandse auto in Spanje.

Koop je een tweede hands auto in Spanje bedenk dan dat ook een auto in Spanje periodiek technisch gekeurd moet worden. Koop dan ook een tweede hands auto bij voorkeur bij een dealer het liefst met garantie.

Let op !

Om in Spanje een Spaans geregistreerde auto te kopen stelt de wet, dat je in het bezit moet zijn van een verblijfsvergunning of een zgn. NIE nummer. Vaak komt het voor dat een autodealer alleen maar oog heeft om een auto te verkopen zonder op je status te letten. Laat je tot niets verleiden. Als toerist mag je geen auto bezitten met Spaans kenteken. Bovendien moet je een Spaans rijbewijs aanvragen en ook daarvoor moet je een residencia (=verblijfsvergunning) hebben als je je als resident hebt laten registreren.

Ben je je aan het oriënteren bij verschillende dealers of lees je de advertenties in de kranten let dan goed op wat er precies staat aangegeven. Vaak worden er speciale prijzen vermeld, zoals f.f. (= franco fabrica = fabrieksprijs). Hierbij komt dan nog de IVA (=BTW) en eventuele andere kosten om de auto rijklaar te maken.

Wil je in termijnen betalen dan moet je in de meeste gevallen eerst een aanbetaling doen. Deze aanbetaling varieert van dealer tot dealer en afhankelijk van de soort auto en prijs. Ook de aflossingtermijnen en aflossingsduur moet je met de dealer bespreken. De termijnen in Spanje worden letras genoemd. Deze letras verplichten je elke maand een betaling te doen. Meestal worden deze letras naar je bank gestuurd, zodat de termijnen automatisch worden afgeschreven. Je moet er dan uiteraard wel voor zorgen dat je voldoende saldo op je bankrekening hebt staan.
Let wel, je komt pas voor afbetaling in termijnen in aanmerking, wanneer je in Spanje resident bent.

DE WEGENBELASTING

Heb je eenmaal de auto gekocht, dan moet je je laten registreren voor de wegenbelasting. Men is deze wegenbelasting ook verschuldigd indien men een auto rijdt met tijdelijke of toeristen kentekenplaten. Anders dan in Nederland is de wegenbelasting in Spanje een gemeentelijke belasting. Het fiscale jaar voor de wegenbelasting is gelijk aan het kalenderjaar. De maanden april en mei zijn doorgaans de maanden dat je moet betalen. Je krijgt hiervoor geen acceptgirokaart zoals je dat in Nederland gewend bent, maar er verschijnen aankondigingen in de krant en er hangen affiches op bij het gemeentehuis of de plaatselijke bank. Ben je er niet zeker van wanneer je moet betalen informeer dan zelf bij het gemeentehuis. Overschrijding van de betalingstermijn wordt beboet. Ook kan je met je bank afspreken de betaling van de wegenbelasting automatisch te laten plaats vinden.

Naast je kentekenbewijs en verzekeringspapieren dien je ook het bewijs, dat je de wegenbelasting heeft betaald bij je in de auto te hebben. De politie kan hier naar vragen op elk willekeurig moment.

DE AUTOKEURING

Net als in Nederland bestaat er in Spanje ook een periodieke autokeuring. De ITV (= Inspección Técnica de Vehiculos). In elke regio zijn er diverse keuringsstations. Nieuwe auto’s moeten na vijf jaar worden gekeurd. 5-9 jaar oude auto’s om de twee jaar, terwijl auto’s ouder dan 9 jaar jaarlijks gekeurd moeten worden. Op Ibiza is er maar 1 keuringsstation, waardoor er altijd een flinke wachtttijd is.

Bij overschrijding van het door de ITV vastgestelde keuringstermijn kunnen geldboetes worden opgelegd tussen de 100 en 150 Euros. Bovendien heeft de politie het recht op inhouding van het rijbewijs en ontvangt de automobilist voor 10 dagen een vervangende rijvergunning. Binnen deze tijd dient hij zijn auto te laten keuren. Na vertoning van het ITV-formulier waaruit blijkt, dat de auto gekeurd is, ontvangt men zijn rijbewijs terug.
Je moet zelf de keuringstermijn in de gaten houden.

SPAANSE KENTEKENS

Aan de hand van het kenteken kon men vroeger achterhalen waar de auto vandaan kwam, echter vanaf 2000 is dit systeem gewijzigd in een landelijk kenteken, waar men de leeftijd van de auto kan zien (min of meer gelijk aan ons Nederlandse systeem)

HET RIJBEWIJS

Tegenwoordig krijgt iedere Spaanse ingezetene, die een rijbewijs (= permiso de conducir) aanvraagt het nieuwe Europese rijbewijs.

Wordt je resident in Spanje dan dien je binnen 12 maanden nadat je je residencia hebt ontvangen je Nederlandse rijbewijs om te zetten in een Spaans rijbewijs. Wanneer je je zich hieraan niet houdt, dan loop je het risico in geval van controle bij besturing van een voertuig vervolgd te worden wegens het niet in het bezit hebben van een in Spanje geldig rijbewijs. Het rijbewijs naar communautair model is roze, het formaat en de layout zijn gestandaardiseerd en op de kaft staat “rijbewijs’ in één van de tien talen van de Europese Unie. In Spanje dus in het Spaans.

Je Nederlandse rijbewijs wordt door de Spaanse autoriteiten ingenomen. Zij sturen je Nederlandse rijbewijs terug naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Veendam, waar je Nederlandse rijbewijs ongeldig wordt gemaakt. Zorg ervoor, dat je bij omzetting van je Nederlandse rijbewijs in een Spaans rijbewijs een bewijs krijgt, dat je je Nederlandse rijbewijs heeft ingeleverd.

EU-onderdanen mogen overal in de EU met een Spaans rijbewijs in een auto met Spaans kenteken rijden. Heb je als Nederlander eenmaal een Spaans rijbewijs dan mag je in Nederland voor een periode van maximaal 12 maanden in een auto met Nederlands kenteken rijden.

De eenvoudigste manier om je Nederlandse rijbewijs over te zetten in een Spaans rijbewijs is een gestor in te schakelen en te vragen of het voor jou verplicht is je Nederlandse rijbewijs om te zetten in een Spaans rijbewijs. Amigos of een gestor kan dit voor je regelen, terwijl je zelf door een woud van ambtelijke regels heen zou moeten gaan.

JE AUTO VERZEKERING

Als je Spanje als toerist bezoekt voor een kortere of langere tijd en je rijdt in een Nederlandse auto dan moet je W.A. verzekerd zijn. Uw verzekeringsmaatschappij verleent je de zgn. groene kaart. Sinds Spanje’s toetreding tot de EU is deze groene kaart niet langer wettelijk verplicht, maar het is wel handig om deze bij je te hebben, want de politie kan erg moeilijk doen, als je geen groene kaart bij je hebt.

Koop je een auto in Spanje dan zal de verkoper je meestal doorverwijzen naar een “bevriende” verzekeringsagent. Het is echter verstandig om ook te informeren bij vrienden of kennissen zodat je polissen en premies met elkaar kunt vergelijken.
De auto verzekeringen in Spanje zijn ronduit duur te noemen.

Koop je een auto op afbetaling dan heb je echter minder keus. De dealer zal je verplichten, als onderdeel van het verkoopkoopcontract, een verzekering met volledige dekking te nemen totdat de auto geheel is afbetaald.

Je bent verplicht een minimale wettelijk verplichte autoverzekering (WA in Nederland) af te sluiten. Deze verzekering dekt je tegen schadeclaims van derden. Het verzekerde bedrag is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de soort polis. Deze verzekering dekt dus de schade aan een andere auto plus lichamelijk letsel van de bestuurder en andere inzittenden van de betrokken auto.
Deze Spaanse W.A. verzekering is echter niet voldoende om het casco van je eigen auto en lichamelijk letsel van jezelf te dekken.
Het is aan te raden om naast deze verplichte verzekering je te laten bijverzekeren. Dit is een vrijwillige volledige aansprakelijkheidsverzekering (= seguro voluntario á todo riesgo). Je kunt ook een seguro illimitado nemen. Met zo’n verzekering keert de verzekeringsmaatschappij alles uit al naar gelang de hoogte van de schade. Kortom een verzekering zonder uitkeringslimiet;

Ook in Spanje kan je een “no-claim” opbouwen.

Verblijf je met je Nederlandse auto in Spanje om bijvoorbeeld te overwinteren vraag dan bij je Nederlandse verzekeringsmaatschappij na hoelang je auto in het buitenland verzekerd is en of je je moet laten bijverzekeren. Sommige Nederlandse verzekeringsmaatschappijen bieden je de mogelijkheid om je auto, tegen een (hoge) extra premie bij te verzekeren als je voor een langere tijd in het buitenland verblijft.

Elke verplichte WA-verzekering voor motorvoertuigen voorziet altijd in een minimumschadeloosstelling bij ongevallen. De minimumbedragen, die bij een ongeval worden uitgekeerd, zijn in alle EU-Ianden praktisch dezelfde.

Het besturen van een motorvoertuig in staat van dronkenschap ontslaat de Spaanse verzekeraars (en ook de Nederlandse) van al hun verplichtingen tegenover de verzekerde.

Naast een autoverzekering is het raadzaam om ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Je bent dan ook verzekerd tegen proceskosten indien er zich meningsverschillen of tegengestelde belangen voordoen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *