Drie bedrijven aangeklaagd voor storten vuil

  • Home
  • Drie bedrijven aangeklaagd voor storten vuil

milieu-controleIbiza-stad heeft drie bedrijven in het gebied Feixes des Prat aangeklaagd voor het overtreden van milieuregels. De klachten zijn verwerkt door het Ministerie van Milieu.

Volgens de gemeente heeft één van de bedrijven helemaal geen vergunning voor het opslaan of verwerken van afval en loopt de volksgezondheid en de natuur ernstig gevaar op door de opslag van het vuil. Tijdens de inspectie van de bedrijven constateerden de controleurs dat er gewerkt werd met onder andere verf zonder dat er voldoende ventilatie aanwezig was en werknemers blootgesteld werden aan giftige stoffen. De stoffen werden bovendien zomaar buiten op het terrein gezet. Ook was er sprake van geluidshinder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *