De Spaanse regering neemt stappen om de Kustwet te herzien

  • Home
  • De Spaanse regering neemt stappen om de Kustwet te herzien

De Spaanse regering gaat de Kustwet opnieuw behandelen, met respect voor het vonnis van het Hooggerechtshof. Dit antwoordde vicepremier en minister Teresa Ribera op een vraag van senator Miquel Jerez over het besluit dat het Koninklijk Besluit van 2022, dat het algemene kustreglement wijzigde, nietig verklaarde omdat het de procedure van openbare raadpleging niet had gevolgd. Ribera benadrukte dat de uitspraak van het Hooggerechtshof de regelgeving niet wijzigt, die bedoeld was om juridische zekerheid te bieden aan burgers en belanghebbenden die door de Kustwet zijn getroffen​​.

5 Dingen Die Je Moet Weten:

  1. Herziening van de Kustwet: De regering zal de Kustwet herzien en opnieuw behandelen, in lijn met de uitspraak van het Hooggerechtshof.
  2. Juridische zekerheid: De minister stelt dat de eerdere regelgeving bedoeld was om juridische zekerheid te bieden aan getroffen burgers en belanghebbenden.
  3. Nietigverklaring door Hooggerechtshof: Een recent vonnis heeft het Koninklijk Besluit van 2022, dat het kustreglement wijzigde, nietig verklaard.
  4. Milieubescherming: Ribera benadrukte het belang van milieubescherming, met name in gebieden met een hoge biodiversiteit zoals Formentera.
  5. Voortzetting van openbare raadplegingen: De regering plant een nieuwe openbare raadpleging om de wetgeving aan te passen aan de vereisten van het vonnis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *