DC10 sluiting bleek terecht

  • Home
  • DC10 sluiting bleek terecht

dc10-opening-2015IBIZA – Een uitspraak van de administratieve rechtbank No. 2 Palma heeft de sluiting van de DC-10 nachtclub door de stad van San Jose in 2008 gerechtvaardigd. Het was een “ernstige schending van de capaciteit.”

Volgens rapporten vandaag de gemeenteraad in een notitie, de feiten dateren van augustus 2007, bleek bij een inspectie van de lokale politie van San Jose de aanwezigheid van 400 mensen buiten en 150 binnen. En de locatie had een vergunning in de categorie “koffie concert” met een maximale capaciteit van 65 personen. De club werd gesloten voor de duur van een jaar. Dit achtte de rechtbank redelijk omdat de wet voorziet in een sluiting van drie jaar bij een dergelijke overtreding. Wel heeft de rechtbank de boete verlaagd van 300.000 euro naar 60.000 euro omdat de gemeente niet of niet voldoende heeft gemotiveerd waarom een dergelijk hoge boete werd opgelegd. De rechtszaak was aangespannen door het management van DC10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *