Daling werkloosheid op Ibiza

  • Home
  • Daling werkloosheid op Ibiza

werkloos-08-2013De werkloosheidcijfers dalen op Ibiza, maar het aantal mensen wat in deeltijd werkt of met een tijdelijk contract, neemt aanzienlijk toe.

Feitelijk werkt 16,4 procent van de beroepsbevolking parttime. Mensen accepteren liever een parttime baan als ze werkloos zijn. Controlerende ambtenaren erkennen dat het een probleem is om mensen die deels wit en deels zwart werken goed te controleren.
In de Balearen werd gemeld dat er 6.170 minder mensen in de bijstand zijn dan twaalf maanden geleden, dat is een daling van 8,17 procent. In Ibiza en Formentera waren er nog eens 869 mensen die werk vonden in de maand juli. Hierdoor zitten er 6847 zonder werk, het laagste niveau in vier jaar en 11 procent minder dan in juli 2012. Het positieve nieuws is dat er banen beschikbaar zijn in alle sectoren die bijdragen aan de economie van de Pitiusas, zoals de horeca en het toerisme, de landbouw en zelfs in de bouw. Hetzelfde kan worden gezegd over nationaliteiten, leeftijden en geslachten, met een duidelijke daling van het aantal mensen onder de vijfentwintig die nog steeds werkloos zijn, hier werd een daling genoteerd van 32 procent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *