Boetes gewoon betalen

  • Home
  • Boetes gewoon betalen

snelheid-120IBIZA – Er is een nieuwe Europese wet op komst die het mogelijk maakt buitenlandse bestuurders die verkeersovertredingen begaan in andere landen te bestraffen vanuit iedere lidstaat.

Er is op die manier geen ontkomen meer aan voor wat betreft de boetes. De Europese Raad heeft een beleid voor de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen, die in de meeste landen van de EU van kracht zal gaan worden per 6 mei. Uitzonderingen daarop zijn het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, die hebben sluiten zich pas over jaar aan omdat de uitvoering meer tijd nodig had.
In het kader van het nieuwe beleid is de uitwisseling van gegevens mogelijk bij acht verkeersovertredingen: te hoge snelheid, het niet dragen van een veiligheidsgordel, het niet stoppen voor een rood licht, rijden onder invloed van alcohol, rijden onder invloed van drugs, het niet dragen van een helm, het rijden in een verboden (rij)(vlucht)strook, en het illegale gebruik van een mobiele telefoon of andere communicatieapparatuur tijdens het rijden.
Momenteel is er geen mechanisme om buitenlanders te dwingen om boetes te laten betalen in de landen waarin ze niet woonachtig zijn en er is ook geen mogelijkheid tot een loonbeslag of om bijvoorbeeld een voertuig in beslag te nemen.
In Spanje heeft de dienst trafico, de DGT, gewerkt aan de implementatie van een nieuw beleid om aan de verplichting te voldoen. Samen met de administratieve procedure die kan worden gestart tegen chauffeurs, zal strafrechtelijke aansprakelijkheid ook tot de mogelijkheden behoren vanaf de ingangsdatum.
Het rijden met een snelheid die buitensporig hoger is dan die welke is toegestaan ??op de weg kan nu worden aangemerkt als een strafzaak waarbij er straffen kunnen worden opgelegd zoals een gevangenisstraf, intrekking van het rijbewijs, een taakstraf en een geldboete.
De nieuwe richtlijn inzake grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens is een replica van het in 2011 goedgekeurde plan van de EU, maar dit werd nietig is verklaard door de rechter in 2014.

Volgens de nieuwe regels, kunnen de lidstaten nationale kentekenregisters van andere landen raadplegen om degenen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde overtredingen te traceren en te berechten. De vermoedelijke dader kan worden gecontacteerd. De manier waarop verschilt per lidstaat waar het feit heeft plaatsgevonden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *