Bestrijding processierups twijfelachtig

  • Home
  • Bestrijding processierups twijfelachtig

processierupsHet het Ministerie van Landbouw en Milieu heeft de bestrijding van de processierupsen (Thaumetopoea pityocampa) voorlopig gestaakt. De bedoeling was om met vliegtuigen twee hectare bebost gebied te besproeien met bestrijdingsmiddelen in het noordoosten van Ibiza.

De bestrijding geschiedt niet conform de eisen die de wet stelt aan een dergelijke actie. De bestrijding van de rups stond in oktober van 2012 gepland maar nu heeft er dus geen actie plaatsgevonden. Toch verwacht het ministerie geen problemen omdat de grote brand die in het gebied woeste al voor een natuurlijke bestrijding heeft gezorgd.

Staatsbosbeheer houdt de situatie scherp in de gaten en zal alarm slaan als blijkt de situatie toch weer bestrijding nodig acht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *