Belasting, ook als je niet verhuurt

  • Home
  • Belasting, ook als je niet verhuurt

hacienda-madridIBIZA – Buitenlanders die in het bezit zijn van een woning in Spanje zijn verplicht om hun inkomsten verworven uit de verhuur van hun onroerend goed op te geven bij de Spaanse fiscus. Maar ook als je niet verhuurt.

Als je je Spaanse woning niet verhuurt, wordt een forfaitair inkomen toegekend van 1,1% van de kadastrale waarde (als de kadastrale waarde de laatste 10 jaar niet is herzien, wordt het 2%). Dat toegekende inkomen wordt voor Nederlanders en Belgen die geen resident zijn in Spanje belast met 19%.
Voorbeeld: Al de kadastrale waarde van je woning (laatste 10 jaar herzien) € 100.000.- bedraagt : (0,011 x 100.000) x 0,19 = € 209,- per jaar.

Daarnaast betaal je belasting over waardevermeerdering van de grond (= Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana). Deze belasting over de waardestijging van de grond – in Spanje kortweg plus valía genoemd – dient bij verkoop van de woning aan de gemeente betaald te worden. De plus valía wordt dus niet geheven over de woning zelf, maar over de grond waarop de woning staat. En vooral op Ibiza stijgen de grondprijzen momenteel enorm. Ook bij verkoop van een appartement dient over het deel van de grond dat bij het betreffende appartement hoort plus valía betaald te worden. Voor de berekening van de plus valía neemt de gemeente de valor catastral (kadastrale waarde) van de grond als uitgangspunt. De hoogte van de plus valía is vervolgens afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en het aantal jaren dat de verkoper het onroerend goed in zijn bezit had. De maximumperiode waarover deze belasting in Spanje wordt berekend, is in principe 20 jaar. Bij verkoop van de woning (en de grond) dient de verkoper deze belasting aan de gemeente te betalen. Indien de verkoper in gebreke blijft, is de koper aansprakelijk voor de betaling van de plus valía.

Iets om rekening mee te houden mocht je aankoop van onroerend goed in Spanje overwegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *