Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Ibiza vandaag

In deze juridische kennisgeving kan de gebruiker alle informatie vinden met betrekking tot de wettelijke voorwaarden die de relaties bepalen tussen de gebruikers en de persoon die verantwoordelijk is voor de webpagina die toegankelijk is op het URL-adres www.ibizavandaag.nl (hierna de website genoemd), die Ibiza media group ter beschikking stelt aan internetgebruikers.

Het gebruik van de website impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving aandachtig lezen bij elk van de keren dat hij van plan is de website te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website of als gevolg van een wetswijziging. , jurisprudentie of zakelijke praktijk.

1.- onze gegevens 

Naam eigenaar: Ibiza mediagroep B.V.

Gevestigd op: Oostelijke handelskade 4, 1019 BM te Amsterdam.

Btw-nummer: NL 8514.49.189.B01

Contacttelefoon: 020 – 311 86 86

E-mail: redactie@ibizavandaag.nl 

Ibiza media groep is verantwoordelijk voor de Website en verbindt zich ertoe om te voldoen aan alle nationale en Europese vereisten die het gebruik van de persoonlijke gegevens van gebruikers reguleren.

Deze Website garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ., in de organieke wet 3/2018, van bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, evenals in de wet op diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel 34/2002 van 11 juli (LSSI-CE).

2.- Voorwerp

De website biedt zijn gebruikers toegang tot informatie en diensten die door Ibiza media groep worden aangeboden aan personen of organisaties die in hen geïnteresseerd zijn.

De toegang tot en het gebruik van de website schrijft de toestand van de gebruiker van de website (hierna de “gebruiker”) toe en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen, evenals de wijzigingen ervan. De levering van de Website-service heeft een beperkte duur op het moment dat de Gebruiker is verbonden met de Website of met een van de diensten die via de Website worden aangeboden.

Daarom moet de gebruiker deze juridische kennisgeving aandachtig lezen bij elk van de gelegenheden waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien deze en de gebruiksvoorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen, kunnen worden gewijzigd.

3.- Toegang en gebruik van onze website

3.1.- Vrij karakter van de toegang tot en het gebruik van het web. De toegang tot de website is gratis voor de gebruikers, met uitzondering van de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk die wordt geleverd door de toegangsprovider die door de gebruikers is gecontracteerd.

3.2.- Gebruikersregistratie. Over het algemeen is voor de toegang tot en het gebruik van de website geen voorafgaand abonnement of registratie van de gebruikers vereist.

3.3.- Gebruikers garanderen en zijn in ieder geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te houden. De gebruiker stemt ermee in om volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

In het geval van minderjarigen jonger dan veertien jaar is de toestemming van hun ouders of voogd vereist voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

In geen geval zullen zonder hun toestemming gegevens over de professionele, economische situatie of de privacy van de andere gezinsleden van de minderjarige worden verzameld. Als u jonger bent dan veertien jaar en deze website hebt bezocht zonder uw ouders hiervan op de hoogte te stellen, dient u zich niet als gebruiker te registreren. Op deze website worden de persoonlijke gegevens van gebruikers gerespecteerd en verzorgd. Als gebruiker moet u weten dat uw rechten gegarandeerd zijn.

4.- web inhoud

De taal die de eigenaar op de website gebruikt, is Nederlands en Engels. Ibiza mediagroep is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan begrip of begrip van de taal van het web door de gebruiker, noch voor de gevolgen ervan.

Ibiza media groep kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, evenals de inhoud verwijderen en wijzigen op het web, zoals de manier waarop ze toegankelijk zijn, zonder enige rechtvaardiging en vrijelijk, en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die ze kunnen hebben voor gebruikers.

Het gebruik van de inhoud van het web voor het promoten, contracteren of verspreiden van publiciteit of persoonlijke informatie of die van derden is verboden zonder toestemming van Ibiza media groep, noch om publiciteit of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die beschikbaar worden gesteld ongeacht of het gebruik gratis is of niet.

De links of hyperlinks die derden in hun webpagina’s opnemen en naar deze website leiden, zijn bedoeld om de pagina te openen.

Op onze website staan links naar andere websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders of andere derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waar onze website naar verwijst of die naar onze website verwijzen. Ook veranderen deze websites, producten en diensten voortdurend, inclusief hun inhoud en links. Deze websites, producten en diensten kunnen een eigen privacybeleid, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het bekijken van en interactie met andere websites, waaronder websites waar onze site naar verwijst of die naar onze site verwijzen, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

5.- Aansprakelijkheid partners

Ibiza vandaag heeft de taak u op de juiste wijze te informeren, advies te geven en de dienst te boeken of u door te verwijzen naar een desbetreffende aanbieder op onze website. Echter kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening van de aanbieder. Wij worden graag geïnformeerd over eventuele problemen en zijn bereid om in geval van problemen met de plaatselijke aanbieder te bemiddelen.

6.- klachten en geschillen

Klachten en geschillen met betrekking tot het advies, de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst of dienst, kunnen binnen bekwame tijd worden voorgelegd per e-mail aan: Ibiza vandaag, e-mailadres: redactie@ibizavandaag.nl

7.- vragen?

Mochten er na het lezen van deze Privacyverklaring en Algemene voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen zijn, dan kan u per e-mail contact met ons opnemen, wij staan u met plezier en zo snel mogelijk te woord: redactie@ibizavandaag.nl